Mira aquest tutorial a Youtube.com

La finalitat d’aquest programa és la realització d’un control de la programació en directe d’una manera fàcil, àgil i versàtil.

Amb MSC Cartutxeres podem realitzar programes en directe. El tècnic treballa d’una manera ràpida gràcies a que pot salvar prèviament les configuracions que es vulguin, obtenint un seguit de llistats de fitxers d’àudio que s’hauran d’utilitzar en cada programa. Es poden carregar fitxers d’àudio en format mp3, wav, AIFF, CDA i ogg sense necessitat que aquest provinguin de la base de dades pròpia. Possibilitat d’obrir tantes instàncies de l’aplicació com siguin necessàries.

Detecta automàticament les targetes de so del sistema i les assigna a cada instància el programa. Per defecte la primera targeta de so correspondrà a la primera instància del programa, la segona targeta a la segona instància i així fins a completar el nº de targetes. Podem canviar aquesta assignació i salvar-la en el menú ‘/Eines/salvar assignació actual (Play)

Imatge

Funció d’arrossegar per agilitar la carrega de fitxers, tant procedents de la pròpia base de dades (explorador de la DBS), com procedents de l’explorador de Windows. La mateixa funció està habilitada pel botó Play, Borrar i pel canvi d’ordre dels diferents temes del llistat, aquesta última funció també es pot realitzar amb les tecles CONTROL + fletxa amunt o avall.

Presentació per botonera: Ensenya els fitxers d’una manera més pràctica si el que es necessita és escollir aleatòriament un fitxer del llistat que tenim preseleccionat.
Si executem un fitxer quan ja n’hi ha un reproduint-se, el primer finalitzarà amb una fosa sonora.
Podem engrandir o enxiquir els botons.

Per defecte, reproduirà només el fitxer seleccionat (no s’executen en continu).

Continu(Ctrl+C): Marcant la opció, reproduirà correlativament els fitxer de la llista. Ens ensenyarà en verd el següent fitxer a reproduir-se. Si arribem al final de la llista farà un loop de tota la llista i seguirà pel primer.
Si marquem en el menú automàtic la opció Iniciar MSC Directe, al finalitzar la reproducció de la llista s’iniciarà el programa MSC Directe forçant aquest a la reproducció de ràdio Fórmula musical.

Loop(Ctrl+L): repetirà la reproducció del fitxer actual, podem modificar el punt d’entrada i de sortida del loop i salvar-lo a la base de dades per disposar-ne en altres ocasions.

El Sistema Auto Mescla (menú reproducció) analitza el tipus de final de la cançó i actua automàticament mesclant el fitxer entrant i el sortint, si els fitxers a reproduir és publicitat no es mesclen. Per modificar els seus paràmetres adreceu-vos a MSC Gestió/Automatització/Paràmetres del Sistema/MSC Directe/Mescla/ o a MSC Directe/canfiguració/Mescla/. Si no està habilitada la funció, esperarà a finalitzar el fitxer d’àudio per iniciar el següent fitxer. Aquestes dues modalitats només són vàlides quan fem reproducció automàtica (Continu).

Sincronitzar

Programar l’inici de reproducció per finalitzar en una hora concreta. podeu localitzar aquesta opció en el menú “/automàtic/sincronitzar/“. Les dues primeres opcions (final a l’hora en punt i a la 1/2 hora) tenen la particularitat que inclouen durada dels senyals horaris, així aquest sonaran nets. Un cop s’ha programat la sincronització el led SINC apareixerà destellant fins l’inici de la sincronització. La barra d’eines ens informa de la sincronització, també podem veure l’hora d’inici en el mateix menú (hora sincro.: hh:mm:ss). La sincronització estableix la reproducció en automàtica i la funció auto-fade en Off.

Auto-eliminar fitxers: elimina automàticament els fitxers ja reproduïts, atenció només ho farà quan estem en reproducció automàtica. Per activar aquesta funció marqueu el menú “/arxiu/Auto eliminar fitxers/”.
CUE: Estableix un punt d’inici diferent, apretant el mateix botó podem fer pre-escolta d’aquest punt. Un cop assignat un punt de CUE es visualitza un led destelant al display.
PITH: variació del pith per ajustar els BPMs a una altre cançó de referència. Visualitza un led amb la nova freqüència de mostreig. Fent doble clic sobre el led restablim el pith al inicial.
Temps de reproducció: Clicant sobre seu podem commutar la visualització en:

 • Temps restant del trac.
 • Temps restant total.
 • Temps transcorregut del trac.

Pre-escolta: Fent SHIF-F5 a qualsevol dels fitxers inclosos a les diferents carpetes.

Explorador de la DBS: A la part inferior ens mostra tots els diferents tipus de fitxers d’àudio que tenim entrats a la BBDD. El nombre de carpetes variarà segons la quantitat de fitxers que s’hagin creat i si aquests s’han habilitat per poder ser vistos a les cartutxeres. Podem ordenar els diferents llistats fent clic a la columna corresponent. Escrivint part del títol, es posicionarà a la més semblant. A la carpeta de “Música” podem fer recerques avançades fent Ctrl+F. A la carpeta de publicitat posicionant-nos en el bloc corresponent i a la data actual, ens ensenyarà tota la publicitat que hi ha programada. Les llengüetes de les diferents carpetes les podem posicionar a la part superior o a la inferior, segons sigui la opció marcada al menú “PresentacióPosició carpetes”.
Llistat Música (Max) :Nº màxim de cançons que ens ensenyarà el llistat. A la columna Títol ens informarà del nº de plana actual / nº total de planes. Per passar a la següent plana torneu a fer una recerca sense canviar cap valor del filtre. Posant-hi un valor molt alt ens pot produir un r alentiment al carregar el llistat de cançons.

Personalització de l’entorn: Encara que el control d’usuaris estigui deshabilitat es pot accedir-hi per poder personalizar l’ entorn segons les preferències.

 • Podem personalitzar les carpetes visibles a l’ explorador de la basa de dades.
 • Marcar les cançons que es bulguin com a favorites per una millor recerca.

Modulació de la finestra :La pantalla de l’aplicatiu es pot modelar per adaptar l’espai a les necessitats de l’usuari. Les noves mides es salvaran i son independents per cada instància del programa que s’executa.

Formats de fitxers suportats. tant per línia de comandament com per les funcions Obrir i Carregar o simplement arrossegant-los d’una carpeta :

 • mp3: fitxer d’àudio.
 • mp2: fitxer d’àudio .
 • mp1: fitxer d’àudio .
 • wav: fitxer d’àudio .
 • CDA: fitxer d’àudio .
 • ogg: fitxer d’àudio.
 • aiff: fitxer d’àudio.
 • ptc: Llistat de fitxers generats amb MSC Cartutxeres.
 • m3u: Llistat de fitxers generats amb el Winamp.

Si associem aquest tipus de fitxers a la aplicació, podem carregar-los automàticament.

Control d’usuaris: podem activar o desactivar el control d’usuaris a la pantalla ‘paràmetres’, a l’apartat de cartutxeres, també s’ha d’activar el control general d’usuaris a la pantalla ‘usuaris’. El control d’usuaris no s’efectuarà si es carrega un llistat automàticament.
Sistema de personalització mitjançant la identificació d’usuari. Afegim a la identificació d’usuari aquesta nova funcionalitat per personalitzar més les pantalles a les necessitats de cada usuari. Aquesta funció està habilitada independentment si a l’entorn general està establert el control d’usuari.

 • Personalització de les carpetes visibles al navegador de la base de dades.
 • Establir cançons favorites per una ràpida localització.
Imatge

Per seguretat no es podrà sortir del programa si s’està reproduït un fitxer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.